St. Antonius Kirche | © Arne Houben

St. Anthony's Kerk

Koblenzer Staße 3, 56323 Waldesch

De katholieke parochiekerk van Sint-Antonius werd in 1836 gebouwd en herbergt een 18e-eeuwse kruisigingsgroep.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Volgens de visitatieregisters in de 14e eeuw wordt Waldesch tijdelijk als parochie bestuurd. Spoedig verliest het zijn zelfstandigheid weer en komt het onder de afwisselende pastorale zorg van het St. Kastorstift en de kartuizermonniken van St. Beatus, die in Kapellen resideren. De onvermoeibare verzoeken aan de bisschoppelijke autoriteiten om de oude parochierechten terug te krijgen, blijven eeuwenlang zonder resultaat. De laatste ontwikkeling naar een "parochie" is nog steeds bekend bij de generatie die nu leeft. Het jaar 1906 geeft eindelijk nieuwe impulsen aan de mensen van Waldesch om te volharden in hun ijver voor de oprichting van een zelfstandige parochie. Op 1 mei van datzelfde jaar werd vicaris Stephan Jakob Rech voorgesteld als de eerste pastoor in de nieuw opgerichte pastorie. Aanvankelijk blijft Waldesch in economische zaken ondergeschikt aan Kapellen. Met pastoor Johann Häbler (geïntroduceerd in 1911), verkrijgt de pastorie in 1919 haar zelfstandigheid en wordt zij verheven tot "kapelparochie". Na nog eens 25 jaar, op 17.1.1944, bereiken de langdurige onderhandelingen en de voortdurende inspanningen van de bevolking van Waldesch hun bekronende conclusie. De verheffing van de kapelparochie tot parochie wordt bewerkstelligd onder vicaris Paul Zimmer. Tenslotte werd bij akte van 21.2.1951, op aandringen van pastoor Werner Sandkaulen, een reeds lang bestaande voorwaarde gelegaliseerd: Mariaroth en Naßheck werden overgebracht van de parochie Dieblich naar de parochie Waldesch. Terugkijkend op de bewogen geschiedenis van de parochie van de H. Antonius Waldesch, kan men zeggen dat het een "oude" en een "jonge" parochie tegelijk is. - Moge deze uitspraak een symbolische uitwerking hebben op het religieuze leven in de parochie: de oude parochie was, net als de hele Kerk, altijd jong in haar actieve religieuze leven. Onder pastoor Hans Lambert vond een omvangrijk herstel van het kerkgebouw plaats. Bovendien werd voor de modernisering van de kerk een aanbesteding uitgeschreven. Het koor werd heringericht en het oude kerkgebouw werd heringericht. De werkzaamheden werden voltooid in 1998, waarna de katholieke parochie besloot het oude schip om te bouwen tot een gemeenschapscentrum. Door het plaatsen van een scheidingswand werd de kerkruimte verkleind en werd een plafond toegevoegd in de ruimte van de oude kerk, waardoor extra ruimte werd gewonnen voor een gemeenschapscentrum. De inwijding en opening van het gemeenschapscentrum vonden plaats op 28.11.1999. Op de nieuw gecreëerde galerij kon een nieuw Westenfeld-orgel worden geïnstalleerd, dat in mei 2001 in gebruik werd genomen. In de kerkzaal bevindt zich de vertaling van het Latijnse document van 17.1.1944, waarmee de pastorie van de H. Antonius in Waldesch tot parochie werd verheven en de kerk tot parochiekerk ter ere van de heilige abt Antonius werd uitgeroepen. Sinds 2009 behoort de parochie van de H. Antonius Waldesch tot de parochiegemeenschap Rhens-Spay-Brey-Waldesch, waarvan de aanwezigheid op internet via de volgende link te bereiken is: www.pfarrgemeinde.info

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

St. Anthony's Kerk

van 14.06.2021 tot 31.12.2024

Openingstijden:
maandag: uur
dinsdag: uur
woensdag: uur
donderdag: uur
vrijdag: uur
zaterdag: uur
zondag: uur

Um diesen Inhalt zu sehen müssen Sie den Drittanbieter Cookies zustimmen.

56323 Waldesch Koblenzer Staße 3
St. Antonius Kirche
Koblenzer Staße 3
56323 Waldesch

Tel.: (0049) 02628 / 987045
E-mail: pfarramt.waldesch@t-online.de
Website http://http://www.pfarrgemeinde.info/index_htm_files/Pfarramt.pdf

Route plannen